Nyheder
  • Besøg fra KEA
  • Besøg fra KEA
  • Besøg fra KEA

Besøg fra KEA

En smuk dag til et spændende besøg på en livlig byggeplads.

Vores byggeplads på Nørrebrogade 209 har haft besøg af en gruppe studerende fra KEA. Vores produktionsleder Michael Nerup, som selv er tidligere KEA-studerende, viste gruppen rundt på pladsen og fortalte om projektering, produktion af elementer, hele dialog-delen i samspillet imellem leverandører, producenter, rådgivere og entreprenøren, samt afkald af elementer og montage med dertilhørende udfordringer/afvigelser, og hvordan vi i det hele taget håndterer et sådan forløb. De fik også indblik i materialevalg, herunder stål og betonelementer - hvorfor vi vælger det ene fremfor det andet, og hvilken betydning det har for projektets statik mm.

Til sidst fik alle lidt at spise og drikke og en god snak om livet som hhv. studerende og entreprenør.

Besøget gik rigtigt fint, med engagerede studerende og en spændende guide :) mange tak til KEA, fordi I havde lyst til at besøge os.

Gå tilbage