• Tscherning starter nyt selskab inden for beton og råhuse

Tscherning starter nyt selskab inden for beton og råhuse

I nedrivnings- og anlægsvirksomheden Tscherning har man længe ønsket at udvikle det forretningsområde, der handler om betonkonstruktioner. 

Nu er skridtet taget med oprettelsen af det nye firma Tscherning Beton A/S, som bliver en selvstændig konstruktion ejet dels af Tscherning og dels af den erfarne entreprenør Claus Gade, der også indtræder som administrerende direktør i det nye firma.

Claus Gade har en lang branchehistorik og en fortid i blandt andet NCC og senest LM Byg, hvor han har været sektionsdirektør.

– Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at jeg i partnerskab med Tscherning fremover vil være at finde i Tscherning Beton A/S som medejer og administrerende direktør, siger Claus Gade og fortæller: 

– Tscherning har to generationers erfaring som virksomhed i entreprenørbranchen, og med mine over 20 års erfaring inden for segmentet af Beton og Råhus er det et match med mange muligheder for både Tscherning Beton A/S, Tscherning og for vores fremtidige bygherrer og samarbejdspartnere.

Tscherning Beton A/S kommer til at stå for udførelse af beton- og råhusarbejder inden for bygge- og anlægsområdet på mindre og mellemstore projekter med stor grad af egenproduktion. Eksempelvis in-situ konstruktioner (fundamenter, bundplader, terrændæk, vægge mv.) samt opførelse af råhus i elementmontage, herunder elementleverance.  

I et tæt samarbejde mellem Tscherning Beton A/S og Tscherning kan bygherrer dermed fremover tilbydes en ”one company”- pakkeløsning. Noget der passer direktør i Tscherning, Søren Tscherning godt:

– Tscherning har i mange år arbejdet med at udnytte synergien i både at være en nedrivnings- og anlægsforretning. Når en bygherre køber en bygning til nedrivning, er det jo typisk fordi, der skal stå noget andet på grunden, når den er væk. Og der har vi kunnet tilbyde fordelagtige løsninger ved at stå for både nedrivningen, genbrug af materialer og den efterfølgende byggemodning, forklarer Søren Tscherning og uddyber:

– I den proces har vi også længe haft både genbrugsbeton og betonkonstruktioner som en del af vores portefølje. Og det er den del, vi nu formelt forretningsudvikler på. Og her er jeg utroligt glad for at have en mand som Claus, der er en af branchens bedste på det her område, med på holdet til at målrette indsatsen.

Beslutningen om at udvikle betonområdet bliver en fordel både for kunder og miljøet, forklarer Søren Tscherning:

– Med udviklingen af forretningen på beton- og råhusområdet tager vi synergien i Tscherning et skridt videre, og vil nu kunne tilbyde vores kunder en samlet løsning, der kan strække sig helt fra, at der står en gammel bygning, til at grunden er renset, saneret, byggemodnet, og der står et færdigt råhus klar til at bygge videre på, siger han og uddyber:

- Ved at styre hele processen får vi sparet miljøet og byggeøkonomien for en del. For eksempel kan vi jo demontere hele bygningselementer og montere dem i en ny bygning. Og disse muligheder for at genbruge og upcycle materialer giver, sammen med en mere effektiv logistik, muligheden for at minimere ressourcespild og transport til og fra pladsen, slutter han.

I den kommende periode vil vi tage rundt til eksisterende kunder i Tscherning samt potentielle nye kunder og samarbejdspartnere for Tscherning Beton A/S og fortælle om vores forretningsgrundlag og ydelser.

For yderlige information er du meget velkommen til at kontakte os:


Tscherning Beton A/S
Claus Gade
Adm. dir / medejer
Mobil: +45 8144-4930

E-mail: claus@Tscherning.dk

Tscherning
Søren Tscherning
Adm. dir
Mobil: +45 2070 1060

E-mail: Soren@Tscherning.dk

Gå tilbage