Referencer
  • Bella Centeret

Bella Centeret

Tscherning Beton har udført omfattende arbejder under opførslen af kølecentral og sprinklerreservoir for Bella Centeret.

Tscherning Beton har i forbindelse med opførslen af kølecentral og sprinklerreservoir for Bella Centerets nye kongreshal stået for betonentreprisen, bestående af bundplade, kældervægge, dæk over kælder, samt terrændæk.

I alt er der støbt
307 m² bundplade – 500 mm tykkelse
145 m² terrændæk – 200 mm tykkelse
307 m² dæk over kælder – 350 mm tykkelse
334 m² vægge – hhv. 200, 300 samt 400 mm tykkelse

Derudover har firmaet stået for vandtætningsmembran under bundpladen og op ad kældervægge, samt isolering af disse.
Bygningen befinder sig under grundvandsspejlet og tæt på vej med stor eksisterende kloakledning. Det var derfor nødvendigt med henholdsvis spunsvæg, grundvandssænkning og jordankre.
Bundpladen blev udført i 2 niveauer, da der skulle være en 160 cm dybere del i sprinklerreservoiret, i et område på ca. 30 m². Da byggeriet ligeledes skulle udføres vandtæt, gav det en lidt speciel byggeproces, hvor først den dybe bundplade med dertilhørende højere vægge blev udført og vandtætnet. Herefter skulle der fyldes jord omkring, inden der kunne fortsættes med den resterende del af bundpladen.

Entreprisen blev afleveret inden for bygherrens økonomiske ramme og til tiden, trods en stram tidsplan.

FAGENTREPRISE

Støbning af bundplade, kældervægge, dæk over kælder samt terrændæk.

Adresse:                         Center Boulevard 5, 2300 København S

Kontraktperiode:         marts – august 2020

Bygherre:                       Solstra Development ApS

Rådgiver:                       Oluf Jørgensen A/S - Rådgivende Ingeniørfirma

SE REFERENCEBLAD HER

Gå tilbage