Om Tscherning Beton

Om Tscherning Beton

I nedrivnings- og anlægsvirksomheden Tscherning har man længe ønsket at udvikle det forretningsområde, der handler om betonkonstruktioner. 

Nu er skridtet taget med oprettelsen af Tscherning Beton A/S, ejet dels af Tscherning og dels af den erfarne entreprenør Claus Gade.
Tscherning Beton A/S står for udførelse af beton- og råhusarbejder inden for bygge- og anlægsområdet på mindre og mellemstore projekter med stor grad af egenproduktion. Eksempelvis in-situ konstruktioner (fundamenter, bundplader, terrændæk, vægge mv.) samt opførelse af råhus i elementmontage, herunder elementleverance. 

Synergi

I et tæt samarbejde mellem Tscherning Beton A/S og Tscherning kan bygherrer tilbydes en samlet pakkeløsning.

Når en bygherre køber en bygning til nedrivning, er det typisk fordi, der skal stå noget andet på grunden, når den er væk. Her har Tscherning længe kunne tilbyde fordelagtige løsninger ved at stå for både nedrivningen, genbrug af materialer og den efterfølgende byggemodning.

Med udviklingen af forretningen på beton- og råhusområdet tager vi synergien i Tscherning et skridt videre, og kan nu tilbyde vores kunder en samlet løsning, der kan strække sig helt fra, at der står en gammel bygning, til at grunden er renset, saneret, byggemodnet, og der står et færdigt råhus klar til at bygge videre på.

Cirkulær økonomi

Dette samspil er også godt nyt for miljøet.

Ved at styre hele processen kan vi nemlig spare miljøet - og i tilgift byggeøkonomien - for en del.